Січень/Лютий 2016, том 9, номер 1

■ Оригинальные исследования

Імунологічні особливості фенотипу астми пізнього початку у дітей при альтернативному характері ацетилювання

Безруков Л.О., Тарнавська С.І.

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии 2015;Т9(1):5-9

Показники активності запалення дихальних шляхів у дітей, хворих на бронхіальну астму за альтернативного характеру ацетилювання

Білоус Т.М.

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии 2015;Т9(1):10-15

Показники лабільності та гіперреактивності бронхів у дітей, хворих на бронхіальну астму фізичного зусилля, залежно від ацетиляторного статусу

Шахова О.О.

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии 2015;Т9(1):16-20

Прогностичний сценарій результату бронхолегеневої дисплазії у дітей – резерв ефективного катамнестичного спостереження

Сороколат Ю.В.

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии 2015;Т9(1):21-25

Предикторна роль внутрішньоутробних та позаутробних факторів у розвитку гіпоксичноешемічної енцефалопатії у доношених новонароджених з низькою до гестаційного віку масою тіла

Ортеменка Є.П.

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии 2015;Т9(1):26-31

■ Обзор литературы

Діагностика та лікування метаболічного синдрому у дітей і підлітків

Майданник В.Г., Абабков В.В.

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии 2015;Т9(1):32-48

Інтерактивні засоби навчання у викладанні дисципліни «педіатрія», як приклад особистісно-діяльнісного підходу в освіті

Лембрик І.С.

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии 2015;Т9(1):40-53

■ Видатні постаті

Сміян Іван Семенович

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии 2015;Т9(1):54-55

Антоній Кемпінські (Entoni, Ignaci-Tadeusz Kepin’ski): медична та наукова діяльність відомого польського психіатра

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии 2015;Т9(1):56-59

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ

01604 Киев, Украина, ул. Л.Толстого 10

Tel.:+38(044) 2345375

Fax: +38(044) 2355345

editor@ijpog.org ijpog.editor@gmail.com ijpog.editor@ukr.net

ПОДПИСКА

Индекс для индивидуальных подписчиков 74391

Индекс для предприятий и организаций 74397