Квітень/Червень 2017, Том 11, номер 2

Оригінальні дослідження

Здоров’я дітей шкільного віку та проблемні питання його покращення

Неділько В.П., Руденко С.А., Пінчук Л.П.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології 2017;Т 11(2):5-10

Роль алельного поліморфізму генів системи біотрансформації ксенобіотиків при екопатології у дітей Івано-Франківської області

Кеч Н.Р., Гнатейко О.З., Лук’яненко Н.С., Чайковська Г.С., Іськів М.Ю.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології 2017;Т 11(2):11-18

Роль середовищних факторів у виникненні та перебігу нефрологічної патології у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини

Лук’яненко Н.С., Іськів М.Ю., Кеч Н.Р., Гнатейко О.З.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології 2017;Т 11(2):19-27

Прогнозування ризику формування гіпофізарно– тиреоїдної дезадаптації в регіоні помірного йоднго дефіциту

Бєлих Н.А.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології 2017;Т 11(2):28-35

Прогностичні антенатальні фактори ризику у формуванні гіпоксично–ішемічної енцефалопатії та їх кореляція із змінами рівней амінокислот у новонароджених

Яновська Г.О., Гречаніна О.Я., Гречаніна Ю.Б.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології 2017;Т 11(2):36-41

Оцінка фізичної активності та здоров'я дітей в місті Києві

Романенко С.Ю., Базілевич А.М.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології 2017;Т 11(2):42-46

«Недитячі» проблеми підлітків: юнацькі вугрі

Пархоменко Л.К., Страшок Л.А., Завеля Е.М., Ісакова М.Ю., Єщенко А.В.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології 2017;Т 11(2):47-53

Динаміка показників мікро- та макроелементів у дітей, хворих на ротавірусну інфекцію

Сміян-Горбунова К.О., Гордієнко О.В., Сміян О.І., Бинда Т.П., Татаренко С.Д., Кругляк С.І.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології 2017;Т 11(2):54-57

Оптимізація антигелікобактерної терапії на основі препарату вісмуту у дітей з функціональною диспепсією з урахуванням

Алі Самех Алі

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології 2017;Т 11(2):58-64

Фульмінантний перебіг гепатиту у педіатричній практиці

Павлишин Г.А., Горішна І.Л., Філюк А.П., Кабакова А.Б., Дивоняк О.М., Гончарук І.Я., Хома Н.П.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології 2017;Т 11(2):65-70

Всесвітній день нирки – 2017

Ожиріння і захворювання нирок: приховані наслідки епідемії

Ковесді К.П., Фурс С., Зоккалі К.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології 2017;Т 11(2):71-80

По сторінках зарубіжних видань

Фруктові соки для немовлят, дітей та підлітків: сучасні рекомендації

Хейман М.Б., Стівен А., Абрамс С.А.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології 2017;Т 11(2):81-87

Ювілеї

Корнілова Олександра Іванівна

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології 2017;Т 11(2):88

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ

01604 Киев, Украина, ул. Л.Толстого 10

Tel.:+38(044) 2345375

Fax: +38(044) 2355345

editor@ijpog.org ijpog.editor@gmail.com ijpog.editor@ukr.net

ПОДПИСКА

Индекс для индивидуальных подписчиков 74391

Индекс для предприятий и организаций 74397