January/February 2015 Volume 7/ Issue 1

<<< contents

■ Original articles

Khodakivskaya S. Clinical importance of the cytokine indices in children with chronic gastroduodenitis associated with Helicobacter pylori infection International Journal of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology 2015;Vol 7(1):34-37

Clinical importance of the cytokine indices in children with chronic gastroduodenitis associated with Helicobacter pylori infection

Khodakivskaya S.

Bogomolets National University, Kiev, Ukraine

■ Abstract:

The objective. To enhance the effectiveness of diagnostics and prognostication of the chronic gastroduodenitis course at children taking into account the interleukin IL-1β, IL-4, IL-6 and IL-8 values. Patients and methods. The IL-1β, IL-4, IL-6 and IL-8 values in blood serum of 57 children aged 7-16 years with chronic gastroduodenitis associated with Hp infection were studied using the ELISA method. Results. It was found, that pro-inflammatory interleukins concentration in blood serum of ill children is raised 7,5 times, anti-inflammatory interleukins - 3,4 times in comparison with healthy children. The level of interleukins rise depends on illness duration, activity of inflammatory process as well. Conclusion. The pro-inflammatory interleukins can serve as a criterion of the chronic gastroduodenitis sharp phase, and anti-inflammatory interleukins - illness duration, respectively.

■ Key words:

cytokines, children, chronic gastroduodenitis, Hp

■ References:

1. Maydannik V.G. Bolezni organov pishchevareniya. K.: SP «Intertekhnopechat'»; 2010: 1157.

2. Abaturov O.Ye. Klinichni osoblyvosti khelikobakternoyi infektsiyi u ditey v zalezhnosti vid imunnoyi vidpovidi makroorhanizmu. Pediatrychna hastroenterolohiya i nutritsiolohiya: Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu (20-21 travnya 2010 r.) 2012: 11.

3. Sokol'nyk S.V. Prohnozuvannya kharakteru perebihu chasto retsydyvuval'noyi vyrazkovoyi khvoroby dvanadtsyatypaloyi kyshky v ditey zalezhno vid rozpodilu henotypiv heniv interleykiniv ta yikh vmistu v stadiyi zahostrennya. Mezhdunar. zh. pedyatryy, akusherstva y hynekol. 2012; 2 (3): 51-55.

4. Gottrand F. Abdominal pain and gastritis in children Rev Prat. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011; 61 (5).

5. Sorokmakman T.V. Imunolohichna kharakterystyka ditey iz hastroduodenal'nym helikobakteriozom. Zdorov'e rebenka 2010; 1(22): 12-15.

6. Sokol'nyk C.B. Kompleksna otsinka roli tsytokiniv v patohenezi vyrazkovoyi khvoroby dvanadtsyatypaloyi kyshky v ditey. Buk. med. visnyk 2012; 4(64): 206-209.

7. Shlyakhova N.V. Izmenenie tsitokinovogo profilya u zdorovikh detey i podrostkov na etapakh polovogo sozrevaniya. Ukraїns'kiy zhurnal dityachoї endokrinologії 2014; 1: 7.